TANEČNÍ KOMUNITNÍ PROJEKT 
Od roku 2016 jednou měsíčně spolek Ostružina ve spolupráci s Tancem Praha/ divadlem PONEC přináší do škol úryvky z tanečních a pohybových představení. Diváci je najdou během velké přestávky na chodbě své školy. Ve stejný den má třída, která  o projekt projeví zájem, příležitost zažít tvořivý ateliér s umělci a dozvědět se tak více o představení, o způsobu jeho vzniku a všem, co s tím souvisí. 
Setkáme se v tanci – Bláznivé tance o přestávce navazují na a rozvíjí původní projekt Tančit o Žižkov!, který byl ve škol. roce 2016/17 podpořen grantem T – mobile Mluvme spolu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pilotně uveden na ZŠ Cimburkova Praha 3 ve spolupráci s umělci a představeními: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková – DIFFERENT?, Andrea Miltnerová a Michal Turek – The Bird, Csaba Molnár a kol. – Potmehúd, Studio Light a Marta Vodenková – Jola Mangpo, tYhle Lukáš Karásek a Florent Golfier -Výš, Ghana Dance ensemble, David Zambrano a Václav Kalivoda.

Pro žáky na ZŠ Cimburkova Praha 3 tak ve školním roce 2016/2017 tančilo a hrálo celkem 26 umělců, tanečníků a hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. 

Jak to probíhalo uvidíte zde: https://vimeo.com/235876969

Přijedeme i k vám?

Ve školním roce 2019/2020 jsme již spolupracovaly se dvěma školami: ZŠ Cimburkova Praha 3 a ZŠ Trávničkova, Praha 5. V prvním pololetí jsme k přestávkám přizvaly tyto umělce s ukázkami z jejich autorských děl: Bohumíra Eliášová – Boxinbox, Johana Pocková a Sabina Bočková – Jáma Lvová a na závě tYhle a Marie Gourdain – Legorytmus.

Boxinbox v choreografii Bohumíry Eliášové a v interpretaci Jany Novorytové, Michaely Reisové a Lucie Charouzové

ZŠ Trávníčkova, https://www.youtube.com/watch?v=MPu3YoswTyo

ZŠ Cimburkova, https://www.youtube.com/watch?v=qgrVlzt7mqg 


Jáma Lvová
v choreografii Johany Pockové a Sabiny Bočkové, interpretaci obou autorek a Lukáše Palána v hudební režii.

ZŠ Cimburkova, https://www.youtube.com/watch?v=68DSdIr3pr0

ZŠ Trávníčkova, https://www.youtube.com/watch?v=KVF74ytS0Gk


Legorytmus
v choreografii Marie Gourdain a tYhle a v interpretaci Sabiny Bočkové, Štěpánky Mancové, Lukáše Karáska a Tomáše Janypky. 

ZŠ Cimburkova, https://www.youtube.com/watch?v=o48-NnkVT0Y


Následně jsme na bláznivé přestávky přizvaly ukázky ze sólových autorských představení umělců Viktor Černický – PLI , Cecile Da Costa – Roselyne, Markéta Stránská – LeŤ a tYhle – LES FANTÔMES.

Roselyne toho má hodně co říct. Fantomové využívají zákoutí. Markétu zajímá co nového ji přinese překážka a Viktor zas z obyčejných předmětů staví neuvěřitelné kousky.


Z důvodu epidemiologických opatření vlády ČR se projekt uskutečnil až v novém školním roce, 2020/2021, kdy byl září dvakrát uveden ve venkovních prostorách Kostnického náměstí na Praze 3 pro žáky ZŠ Cimburkova a následně v prosinci 2020 natočen jako video v okolí školy ZŠ Trávníčkova. 

celý film najdete zde: https://vimeo.com/manage/videos/491996518

Film spojen s online workshopem se v druhém pololetí stali součástí distanční výuky na některých základních školách v ČR. Byl také uveden v rámci programu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, který v lednu 2021 pořádala SPKV (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání) ve spolupráci s DOX. Na jaře se následně dostal do programu ČT EDU a online workshopy s umělci spojené s krátkými filmy do online nabídky PONEC Junior, programu pro veřejnost divadla PONEC.

 

a dál?

O velké přestávce i na vaší škole?

Napište nám!

info@ostruzina.eu

Kredity :

Koncept: OSTRUŽINA z.s. – Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková | Dramaturgie: OSTRUŽINA z.s. – Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková, Tanec Praha z.ú. | Produkce: OSTRUŽINA z.s. – Lucia Račková, Martina Filinová – Tanec Praha z.ú. | Video: Pavel Havrda | Fotodokumentace: Lucia Račková, Martina Filinová, Vojtěch Brtnický | Koproducenti: OSTRUŽINA z.s. a Tanec Praha z.ú. | Partneři: ZŠ Cimburkova, Praha 3, ZŠ Trávníčková, Praha 13 | Za finanční podpory: Státní fond kultury, MHMP, MŠMT | Poděkování: Mgr. Ilona Žďárská, Mgr. Zuzana Felixová