taneční události v geologicky významných lokalitách HMP

Tekto party vznikne jako série choreografických partitur zaměřených na smyslové, aktivní a kreativní prožití těla krajiny. Určené divákovi napříč generacemi.

Premiéra 2022

Choreografická partitura jako fyzická studie geologické situace, procesů, minulosti a možné budoucnosti dané krajiny. Partitura jako hravé zkoumání, které pozve diváka a/i protagonistu ke zintenzivnění smyslů, k pozorování, vnímání celým tělem a pohybem. Pohybová partitura jako cesta k odkrývání – obsahu, forem a rytmů v krajině. K vnímání času a prostorových souvislostí přesahující životní zkušenost lidského jednotlivce.

Choreografie, ve které si protagonista zvědomí situaci a svojí přítomnost v krajině. Taneční událost, která nabídne perspektivu širšího kontextu ve smyslu a po logice geologie a geografie Země, nikoliv dle narativu jejího politicko-sociálního členění člověkem.

Jak zpřítomnit krajinu a kalibrovat tělo na klid a citlivost vědeckých přístrojů, na které se spoléháme při zaznamenávání a předvídání událostí? Možná je to právě ticho, které způsobuje, že jsou tak vyladěné. I lidské tělo je senzor, který dokáže vnímat sebe, své okolí i celou planetu, naladit se na fyzický svět, jehož je výtvorem i součástí.

Tekto party jako série partitur je inspirována a bude vycházet z geologických procesů zapsaných a přítomných v těle krajiny vybrané lokality v Praze a okolí. Bude koncipována tak, aby jí mohl  interpretovat jak profesionál z tanečního obru, tak i široká veřejnost, a  v budoucnosti se mohla tato série uplatnit jako součást interaktivních stezek v přírodě.

Partitura bude odrážet konkrétní místo a její interpretace vytvoří taneční dílo in situ.

Projekt je inspirován dlouhodobým zájmem autorky o geologické procesy na Zemi, metodiky vědeckého výzkumu a hledání paralel a metafor mezi lidským tělem a tělem krajiny.

V kontextu aktuální situace se projekt hlásí k vytvoření možných alternativ k v současnosti převládajícímu antropocentrickému modelu lidské společnosti. Chce nabídnout možnost budování vztahu založeného na vnímání vazeb, součinnosti a soužití. Podporovat symbiózu, která je prospěšná jak pro planetu, tak pro člověka.

“Pro koncepci projektu myslím na práci a dílo Anny Halprin, její tvorbu v exteriéru jak přírodního tak městského prostředí. Zajímá mě také proces cyklů RSVP, který vyvinula se svým manželem Lawrencem Halprinem pro potřeby a orientaci v tvůrčím procesu. Myslím na její choreografické a taneční partitury, které může interpretovat kdokoli a které byly uvedeny v mnoha částech světa i pro velké kolektivy. Myslím také na práci a dílo Andrey Olsen Body and Earth a také na Barbaru Dilley a její praxi Teaching Thinking Dancing.”

 

koncept: Zden Brungot Svíteková
spolupráce na tvorbě: Matthew Rogers
odborná konzultace: RNDr. Mário Olšavský PhD.
dramaturgie: TBC
produkce: OSTRUŽINA z.s.