Zastávka Praha - Žvahov
12. listopadu, 2022
14:10 |
Praha

Tělo Země je jako nepřetržitá taneční choreografie odvíjející se v čase a prostoru, putující napříč zeměkoulí. Její výsledné pohyby a tance jsou vepsány do krajiny. Dokážeme je vidět a číst? Jak se do nich zapojujeme? TEKTO PARTY je participativní exkurze, která propojuje geologické a umělecké disciplíny a aktivuje nové pohledy na fungování našich těl, těla společnosti a těla Země. Partnerem této choreografické procházky je proto Země sama a naše lidské poznání o ní, stejně jako i poznání o současném tanci.

„V roce 2022 jsem chtěla dokončit jednu etapu svého dlouhodobého výzkumu a ze série menších partitur vytvořit jednu finální, PRO a V krajině. Konečnou vizí je geologicko-choreografický naučný chodník, kde se místo informačních panelů setkáte s návody a pozvánkami k bytí, propojování, objevování a tvorbě. Smysluplných spojení.“ ZBS

„V ekologickém performativním umění jsou umělci společně s diváky a životním prostředím v emancipovaném tvůrčím dialogu, který je prototypem narušování hierarchických struktur společnosti, jako i antropocentrického pohledu na svět.“ MS

praktické informace:

SRAZ:
12. 11. o 14.10h
vlaková zastávka Praha-Žvahov
GPS: 50.0456617N, 14.4023681E

TRASA:
začátek: vlaková zastávka Praha-Žvahov
konec: Hlubočepy a následně restaurace U Škopů
délka cca 2,5 km
náročnost trasy: střední

SEBOU:
oblečení podle počasí
pevné kotníkové boty s dobrou podrážkou
termoska s teplým nápojem
(drobnou sváču zajistíme)
pláštěnka

doprava:

TAM:
vlak (OS 25920)
v 13:47h z Hlavního nádraží
v 14:00 z Praha – Smíchov, severní nástupiště.
Vlak projíždí železničním mostem označovaným jako Pražským Semmering.
tramvaj č. 4, 5, 12, 20 do zastávky Zlíchov, pak cca 15 min pěšky ulicí Nad Zlíchovem do vlakové zastávky Praha-Žvahov
autobus č. 128 ze zastávky Zlíchov na zastávku Nádraží Žvahov – Prosluněná a pak 5 min pěšky do vlakové zastávky Praha-Žvahov

NÁVRAT:
do centra Prahy
autobus 120 ze zastávky Nádraží Hlubočepy
linka S6 ze zastávky Praha – Hlubočepy
kontakt: +420 608 893 399

Limitovaná kapacita.
____________________________________________

kredity:
koncepce: Zden Brungot Svíteková pohybový a choreografický výzkum: Zden Brungot Svíteková, Matthew Rogers scénář a dramaturgie: Marika Smreková účinkující: Marek Menšík, Marika Smreková, Martina Hajdyla Lacová, Matthew Rogers, Zden Brungot Svíteková kostýmy a produkce: Lucia Račková konzultant: Mário Olšavský producent: OSTRUŽINA z.s. partner: MOVE Ostrava z.s. za podpory: MK ČR, MHMP, SFK, The Nature of Us and Visegrad Fund děkujeme: výzkumníkům a pracovníkům České geologické služby, Centru choreografického rozvoje s.es.st.a, Polka Dot, Katarzyne Kania, Michaele Zemkové, Benjaminu Richterovi, Janě Ryšlavé, Daniele Hazukové a všem, kteří se k cestě připojili

Premiéra:
6.10. 2022 pro krajinu | u příležitosti prvního Mezinárodního dne geodiverzity
8.10.2023 pro všechny věkové kategorie

Mezinárodní den geodiverzity se slaví 6.10.2022. Vyhlásilo jej UNESCO na 41. generální konferenci v roce 2021.
Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů a procesů.
Australian Natural Heritage Charter, 1997
https://www.geodiversityday.org