Délka 180 min


Tělo Země je jako nepřetržitá taneční choreografie odvíjející se v čase a prostoru, putující napříč zeměkoulí. Její výsledné pohyby a tance jsou vepsány do krajiny. Dokážeme je vidět a číst? Jak se do nich zapojujeme? TEKTO PARTY je participativní exkurze, která propojuje geologické a umělecké disciplíny a aktivuje nové pohledy na fungování našich těl, těla společnosti a těla Země. Partnerem této choreografické procházky je proto Země sama a naše lidské poznání o ní, stejně jako i poznání o současném tanci.

„V roce 2022 jsem chtěla dokončit jednu etapu svého dlouhodobého výzkumu a ze série menších partitur vytvořit jednu finální, PRO a V krajině. Konečnou vizí je geologicko-choreografický naučný chodník, kde se místo informačních panelů setkáte s návody a pozvánkami k bytí, propojování, objevování a tvorbě. Smysluplných spojení.“ ZBS

„V ekologickém performativním umění jsou umělci společně s diváky a životním prostředím v emancipovaném tvůrčím dialogu, který je prototypem narušování hierarchických struktur společnosti, jako i antropocentrického pohledu na svět.“ MS

____________________________________________

kredity:
koncepce: Zden Brungot Svíteková pohybový a choreografický výzkum: Zden Brungot Svíteková, Matthew Rogers scénář a dramaturgie: Marika Smreková účinkující: Marek Menšík, Marika Smreková, Martina Hajdyla Lacová, Matthew Rogers, Zden Brungot Svíteková kostýmy a produkce: Lucia Račková konzultant: Mário Olšavský producent: OSTRUŽINA z.s. partner: MOVE Ostrava z.s. za podpory: MK ČR, MHMP, SFK, The Nature of Us and Visegrad Fund děkujeme: výzkumníkům a pracovníkům České geologické služby, Viktorovi Černickému, FPU, Centru choreografického rozvoje s.es.st.a, Polka Dot, Katarzyne Kania, Michaele Zemkové, Benjaminu Richterovi, Janě Ryšlavé, Daniele Hazukové a všem, kteří se k cestě připojili

Premiéra:
6.10. 2022 pro krajinu | u příležitosti prvního Mezinárodního dne geodiverzity
8.10.2023 pro všechny věkové kategorie

Mezinárodní den geodiverzity se slaví 6.10.2022. Vyhlásilo jej UNESCO na 41. generální konferenci v roce 2021.
Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů a procesů.
Australian Natural Heritage Charter, 1997
https://www.geodiversityday.org