Pro dospělé a děti od 6 let

Délka 30 min


www.reproduktor.ostruzina.eu

Zvuková nahrávka do parků v městském prostředí, kde jsou posluchači v klidu nebo v pohybu vytvářející prostorovou kompozici.

Hýbej a pohybuj se, kolik tělo ráčí.

Z wikipedie se dozvídáme, že Do it yourself (DIY) (česky doslova „Udělej si sám“) je druh kultury, ve které si člověk sám, tzn. bez profesionální podpory, zhotoví užitečný výrobek, který slouží jemu nebo ostatním lidem. Reproduktor však není DIY, Reproduktor je DIO – Do It Ourselves – Vyrobme si spolu. Každý sám a všichni spolu si zahrajeme prostorovou kompozici Reproduktor galaxie komplexu podle speciálně vytvořené nahrávky.

Přineste s sebou nabitý telefon s možností připojení na Wi -Fi a sluchátka!

  1. Na místě se připojíte na lokální Wi-Fi
    Wi -Fi: Ostružina
    heslo: reproduktor
  2. Nahrávku přistoupíte na adrese:
    reproduktor.ostruzina.eu
koncept, tvorba, interpretace: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková
interpretace: Romana Packová/ Андрій Галаджун
hlas v nahrávce: Nikita Měcháček (CZE), Rory Beneš (ANJ), Adam Linchak (UKR)
zvuková spolupráce a střih: Petr Zábrodský
technická režie: Tomáš Mládek
produkce: Lucia Račková
producent: OSTRUŽINA z.s.
za podpory: MKČR, MHMP
Partneři: Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec, GAMU, Café na půl cesty, MČ Praha 1