Spolek Ostružina v roce 2024 realizuje taneční dílny na základních, středních a mateřských školách pro neslyšící v regionech ČR a Praze. 

Od ledna Ostružina a tanečnice představení Karneval zvířat navštěvují kurzy základů českého znakového jazyka v PEVNOST 
 
Již se konaly taneční workshopy na pražských školách:
workshop I.    23.2.  Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ječná 530\27, 120 00 Praha 2, Nové Město

workshop II.   26.2.  Střední škola Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené
Výmolova 169,150 00 Praha 5,  Radlice

Čekají nás školy v regionech: Liberec, Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové

náš kreativní tým:
slyšící lektorky a tanečnice projektu: Zden Brungot Svíteková, Barbora Látalová, Jana Látalová,  Míchaela Šuša, Inga Zotova- Mikshina
neslyšící metodička a lektorka: Věra Sagulová 
supervize projektu a slyšící metodička: Lucie Štádlerová
živá hudba: Elia Moretti
produkce: Lucia Račková 
poděkování: lektorkám Pevnosti  Aleně a Monice

Zahájení projektu Ostružina a Neslyšící proběhlo 25.9. 2023 v divadle PONEC. 

Součástí akce bylo i představení Karneval zvířat a  minikurz českého znakového jazyka. Zahájení bylo primárně určeno kulturním institucím a školám, které mají zájem o zpřístupnění kultury, tance a pohybu české komunitě neslyšících.

Harmonogram:

9:00 hod     představení Karneval zvířat i pro neslyšící v divadle PONEC Karneval zvířat 
11:00  hod   úvodní slovo a představení Karneval zvířat i pro neslyšící v divadle PONEC Karneval zvířat
12:30  hod   pauza na oběd
14.00  hod  Úvod a seznámení se s projektem Ostružina a neslyšící
14:15 hod Kateřina Pešková – Deaf Friendly: Jak zajistit přístupnost kulturních subjektů a kulturních akcí  pro Neslyšící
15:00  hod  přednáška Marie Basovníková:  Kdo je česká komunita Neslyšících?
16:30 hod – 17:30 hod diskuze a prostor pro otázky

Přednáška byla tlumočena do ČZJ  * českého znakového jazyka

 

Spolek Ostružina reaguje na požadavek neslyšících rodičů, učitelů a vychovatelů, že kreativního učení a vzdělávání, včetně divadelních představení je pro neslyšící děti málo. Tímto projektem chce poskytnout neslyšícím dětem kreativní tanečně-pohybové workshopy v návaznosti na zhlédnuté představení Karneval zvířat. Karneval zvířat je interaktivní představení primárně vytvořené pro slyšící děti s použitím mluveného slova. Po 9 letech reprízování se performeři a tvůrci rozhodli pro změnu. Přizvali ke spolupráci neslyšící herečku a tanečnici Věru Sagulovou a celé představení se přetvořilo do verze přístupné i neslyšícím. V této inovované verzi se hraje již druhým rokem a je nabízeno jak neslyšícím, tak slyšícím dětem, které se ocitají v tvůrčím a snovém prostředí společně a mohou tak přijímat stejné zážitky. “Slyšící děti si kromě kulturního zážitku odnášejí také nové informace o neslyšících, jejich jazyku a mají možnost naživo se potkat se svými vrstevníky, kteří užívají znakový jazyk. Neslyšící děti takový kreativní zážitek v podobě tanečního představení a českého znakového jazyka zažívají možná i vůbec poprvé,” konstatuje neslyšící herečka a tanečnice Věra Sagulová. V ČR se jedná o dosud jediné představení s podobným záměrem a zacílením.

 

Neslyšící komunitu můžeme vnímat jako jinojazyčnou skupinu skrze primární jazykový prostředek, který používají. Primárním komunikačním jazykem neslyšících v ČR je český znakový jazyk, který je svojí povahou jiný než jazyky mluvené. Je postaven na vizuálně motorické povaze. Je tedy tvořen rukama a přijímán očima (oproti audio-orálním jazykům). Neslyšící děti si tak přirozeně osvojují jazyk přístupný jejich smyslům, tedy jazyk znakový. Čeština je pro ně jazykem cizím, dalším,  který se ve svém životě musí naučit, aby mohly alespoň částečně fungovat ve společnosti a zemi, ve které žijí. Ačkoliv navštěvují školu pro neslyšící i zde se často potýkají s komunikační bariérou (ne všichni pedagogové ovládají český znakový jazyk). S bariérou se potýkají i všude jinde, umění určené slyšícím dětem je založené především na zvuku. Dětem neslyšícím je tedy nedostupné, ačkoliv víme, že dopad kultury a umění a kreativního učení je pro slyšící děti a jejich vývoj naprosto klíčové, neslyšící děti jsou z často z “běžných” věcí a kreativních projektů skrze jazykovou bariéru vyřazení.

 

Děkujeme divadlu PONEC za poskytnutí prostor pro zahájení projektu Ostružina a Neslyšící. 

 

Projekt Ostružina a Neslyšící je realizován za finanční podpory Evropské unie skrze program Národní plán obnovy.