Pro dospělé a děti od 5 let

Délka 45 min
+ po představení 20 min dílna na jevišti


Lze taneční představení definovat jako jednoduchý pohyb tam a zpět v gravitačním poli?
 
Gravitace je jedna ze základních sil v přírodě, jejíž síla nás přitahuje. 
Tvaruje vesmír, deformuje čas a prostor. Díky ní můžeme žít na Zemi 
a také objevovat vesmír. A dokonce i měnit pohled na Svět.” 
říkají autorky představení.
 
Představení si pohrává s principy fyziky, a tak předkládá její zákony jako reálný fyzický a taneční prožitek. 
Tanec i gravitace nám umožňují si být vědom, že já jsem, tady a teď, vtělený, vnímající svět kolem a jeho 
síly – opak mentální existence ve virtuální realitě, která je stále více přítomna pro mladou generaci 
a ve které tělesnost a její vědomí ochabuje.


Fg
 síla působící mezi dvěma tělesy o hmotnosti G gravitační konstanta, odpovídající přibližně

6.674 × 10-11 m3 · kg-1 · s-2
m1 hmotnost tělesa 1
m2 hmotnost tělesa 2
r vzdálenost mezi dvěma tělesy


Po skončení představení mají dváci možnost si vyzkoušet různé principy používané v představení, seznámit se s pohybovou, světelnou i zvukovou technikou. Délka praktické reflexe na jevišti: 20 minut.

generátor: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková
výkon a příkon: Barbora Látalová/Michael Vodenka, Zden Brungot Svíteková
světelné paprsky: Štěpán Hejzlar
zvukové vlny: Adam Novotný, David Hlaváč
katalyzátor: Lukáš Karásek
teleportace, deskriptivní geometrie: Lucia Račková
hlavní motor: Ostružina z.s.
přídavný motor: Tanec Praha z.ú./ PONEC – divadlo pro tanec
palivo: MHMP, MKČR

pomocné síly: ZŠ Cimburkova, Miloš Milner, Youtube, NASA, Wikipedia, Brian Greene, Max Tegmark, Isaac Newton, Albert Einstein, Big Bang, Černá díra, Stephan Martin

poděkování za elementární částice: Lotte Nouwkens, Kateřina Housková, Jan Beneš, Jan Dörner, Tomáš Měcháček, Matěj Beneš a Eva Vlachová

premiéra 2020 PONEC – divadlo pro tanec