Pro dospělé a děti od 6 let

Délka 60 min


Vítejte v naší fyzikální laboratoři pro choreografii!

Věda je obtížná, protože vyžaduje velkou představivost. Je těžké si představit všechny ty bláznivé věci, které ve skutečnosti existují.“
Richard Feynman

Co mají tanec a fyzika společného?
Nasaďte si fyzikální brýle a vítejte v naší fyzikální laboratoři choreografie!

Ve standardních učebnicích fyziky často chybí poznatek, že stejné síly, které působí na krabici, působí i na lidské tělo. Na druhou stranu obrázky čerpané z fyziky mohou inspirovat kinestetickou představivost. Například představa kontaktu s podlahou jako interakce mezi pružinami – což je metafora, kterou používáme k vysvětlení 3. Newtonova pohybového zákona – změní způsob, jakým se pohyb jeví divákovi a jak ho cítí tanečník.

Pojďme prozkoumat gravitaci, síly, pohybu, tření, hybnosti nebo otáčení. Budeme se  zajímat také o energii, prostor a čas. To vše je společné jak pro fyziku, tak pro umění choreografie.

Projekt Tanec a fyzika, Fg = G [(m1m2)/r2] obsahuje pracovní listy λ, W, F a E. Každý z nich jako krátký film zobrazuje fyzikální jevy, které autoři využili při tvorbě představení Tanec a fyzika.  

V této choreografické laboratoři vás zveme  objevovat známé i nové zákony, rovnice či teorie, které najdete ve filmech a následně je prozkoumat v pohybu. 

Tento fyzikální výzkum provede účastníky tvorbou vlastních krátkých choreografií, které v vyjadřují fyzikální jevy a myšlenky inspirované krátkými filmy. 

Na závěr vše spojíme do zbrusu nové barevné RGB choreografie!

Workshopem vás provedou choreografky a tanečnice Barbora Látalová a Zden Brungot Svíteková za doprovodu hudby Popcorn a jejích mnoha variací. 

laboratoř je možné realizovat prezenčně nebo online

Budete potřebovat: 

– barevné papíry RGB (1 červený, 1 zelený, 1 modrý)
– pohodlné oblečení pro zkoumání fyzikálních pohybů
– prostor na pohyb (dle možností) 

tvorba, interpretace: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková
technická režie: Martin Příhoda, Petra Hanzlíková
Producent: OSTRUŽINA z.s.
za podpory: MHMP, MKČR
ve spolupráci: ⁠Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec