Pro dospělé a děti od 12 let

Délka 50 min
+ 20 min diskuze po představení


Tanec, který můžete tančit i vy!

Jak být spolu díky všem našim rozdílům?

Představte si, že by lidstvo znalo odpověď na tuto otázku! Nevíme, jestli se to někdy stane, a možná právě o to jde. Možná ani není třeba hledat způsob, jak být spolu i se všemi našimi rozdíly. Spíše bychom si možná mohli víc uvědomit, že setkání a vzájemné působení našich jinakostí je JEDINÝ způsob, jak být spolu. Všechny vnímané rozdíly jsou důležité, nebo smysluplné, pouze ve vzájemném vztahu s naším okolím.

Choreografie pro pět tanečníků a publikum nabízí možnosti a způsoby, jak přistupovat k představení. Během 50 minut vytváří sdílený prostor mezi tanečníkem a divákem, v němž je hranice mezi hledištěm a jevištěm prostupná a tekutá. Představení zkoumá možnosti a rozsah participace, otázky rozhodování a pružnosti osobních hranic.

Rozdílnost není dualita, ani oddělování či vymezování.
Jde o pluralitu názorů. O sdílení prostoru.
Jde o naslouchání, rozhodování a konání, které společně vytvářejí jeden celek.

DIFFERENT? je sdílený prostor, kde jsou hranice prostupné a flexibilní. Záleží jen na tom, jak a kde si je každý z nás stanoví.
DIFFERENT? je taneční událost pro 6 účinkujících a diváky.
DIFFERENT? je tanec, který můžete tančit i vy!

Dílo staví na principech mimiker, emoční a kognitivní empatie, ztělesnění a sdílení mysli a zkoumá otázku participace, plurality názorů, přijímání perspektivy, rozhodování a flexibility osobních hranic.

Představení je koncipováno jak pro divadelní tak i pro venkovní prostory. Je uváděno vždy s ohledem na specifika samotného místa.

Koncepce, choreografie: Barbora Látalová (CZ), Zden Brungot Svíteková (SK/NO/CZ) vytvořeno ve spolupráci s: Klára Alexová (CZ/NL), Zden Brungot Svíteková, Kateřina Dietzová (CZ/Nl), Eva Hromnik (SK/CZ), Barbora Látalová, Inga Mikshina (RU/CZ), Kim Jun Wan (KOR/CZ), Daniel Raček (SK)
zvukový design: Jelte Van Andel (NL)
světelný design: Robert Štěpánek (CZ)
scénografie, kostýmy: Marie Gourdain (Fr/Cz)
koučování: Bush Hartshorn (UK)
produkce: Lucia Račková (SK/CZ)

producent: OSTRUŽINA z.s.za finanční podpory: MHMP, MKČRMezinárodní premiéra: 20. března 2016 | Plesni teatr, Ljublana
Česká premiéra: duben 2016, Divadlo Ponec, Praha

Projekt DIFFERENT? byl vybrán a realizován v rámci sítě Be SpectACTive! a spolufinancován programem Kreativní Evropa Evropské unie.