Pro dospělé a děti od 5 let

Délka 45 min
+ po představení 20 min dílna na jevišti


Lze tanec definovat jako jednoduchý pohyb tam a zpět v gravitačním poli?

“Gravitace, je jedna ze základních sil v přírodě jejíž síla nás přitahuje. Tvaruje vesmír, deformuje čas a prostor. Díky ní můžeme žít na Zemi, a také objevovat vesmír. A dokonce i měnit pohled na Svět.” říkají autorky představení.

Představení si pohrává s principy fyziky a předkládá její zákony jako reálný, fyzický prožitek.

  • Fg síla působící mezi dvěma tělesy o hmotnosti
  • G gravitační konstanta, odpovídající přibližně 6,674×10-11 m3⋅kg-1⋅s-2
  • m1 hmotnost tělesa 1
  • m2 hmotnost tělesa 2
  • r vzdálenost mezi dvěma tělesy

Po skončení představení mají dváci možnost si vyzkoušet různé principy používané v představení, seznámit se s pohybovou, světelnou i zvukovou technikou. Délka praktické reflexe na jevišti: 20 minut.

generátor: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková
výkon a příkon: Barbora Látalová/Michal Vodenka, Zden Brungot Svíteková
světelné paprsky: Štěpán Hejzlar
zvukové vlny: Adam Novotný, David Hlaváč
katalyzátor: Lukáš Karásek
teleportace, deskriptivní geometrie: Lucia Račková
hlavní motor: Ostružina z.s.
přídavný motor: Tanec Praha z.ú./ PONEC – divadlo pro tanec
palivo: MHMP, MKČR

pomocné síly: ZŠ Cimburkova, Miloš Milner, Youtube, NASA, Wikipedia, Brian Greene, Max Tegmark, Isaac Newton, Albert Einstein, Big Bang, Černá díra, Stephan Martin

poděkování za elementární částice: Lotte Nouwkens, Kateřina Housková, Jan Beneš, Jan Dörner, Tomáš Měcháček, Matěj Beneš a Eva Vlachová

premiéra 2020 PONEC – divadlo pro tanec

23. září, 2021
10:00 |
Praha